مزیت های سنگ ماساژ اسپا باما

طبیعی بودن

ماساژ عملی است همراه با انرژی مثبت به همین دلیل از ابزاری با مواد طبیعی استفاده می شود. 

ظرفیت حفظ و تحمل گرما

سنگ ماساژ بایدسریع گرما را دریافت کند و دیر از دست بدهد. میزان یون آهن داخل سنگ یکی از عوامل حفظ گرماست. زیاد بودن یون نشانه بی کیفیت بودن سنگ می باشد.

کیفیت و دوام

یکی از فاکتور های اصلی سنگ ماساژ مقاومت و ضربه پذیری است.

ظاهر و رنگ

سنگ ماساژ با کیفیت رنگ پذیری بالایی دارد و می توان به راحتی مشکی شود.

فقط یکبار آموزش لازمه | اسپا با ما

ابزار ماساژ با کیفیت رو می شناسی؟؟

تا حالا از دست اول خرید کردی؟؟

ویدیو آموزشی

مطالب آموزشی